Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Troop Design

Dit zijn de algemene voorwaarden van Troop Design ( Opdrachtnemer ). Het adres van Troop Design is Cycladenlaan 34, 1060 LW te Amsterdam, met KvK-nummer 67007279.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via hello@troop.design, +31(0)652579276 of per post: Troop Design, Cycladenlaan 34, 1060 LW te Amsterdam.

Troop Design heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en ( Opdrachtgever ). Opdrachtnemer zal u standaard en kosteloos doorverwijzen naar deze algemene voorwaarden. Deze is ook online te bekijken op: www.troop.design.